checkage انگشت گلکسی دوربین سامسونگ

checkage: انگشت گلکسی دوربین سامسونگ اثر انگشت حسگر اثر انگشت اسکنر عنبیه چشم گلکسی اس 8

گت بلاگز اجتماعی باشگاه های ورزشی را زیاد کردن بدهید ، نظارت جدی بر قهوه منزل ها در شهر وجود ندارد

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت:اتحادیه قهوه منزل ها باید در جهت کنترل و جلوگیری از زیاد کردن قهوه منزل در سطح شهر پایتخت کشور

باشگاه های ورزشی را زیاد کردن بدهید ، نظارت جدی بر قهوه منزل ها در شهر وجود ندارد

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در گفتگو با حوزه شهری گروه اجتماعی گروه تحریریه سایت جوان؛با اشاره به زیاد کردن قهوه منزل ها در سطح شهر تهران، اظهار داشت: اماکن، اتحادیه قهوه منزل ها و نیروی انتظامی باید با همکاری یکدیگر در خصوص این عنوان تصمیم جدی اتخاذ کنند.
وی افزود: اتحادیه قهوه منزل ها باید در جهت کنترل و جلوگیری از زیاد کردن قهوه منزل در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران کارها اساسی انجام دهد.

عبارات مهم : ایران

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با در نظر گرفتن محدودیت های قانونی می توانیم از زیاد کردن بیش از حد قهوه منزل در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جلوگیری کنیم.
وی بیان کرد: بدون تردید مخالف زیاد کردن قهوه منزل در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هستم چراکه می توانیم به جای قهوه منزل شاهد رشد کلوب های ورزشی در پایتخت کشور عزیزمان ایران باشیم تا جوانان بتوانند از آن ها استفاده کنند و تفریح سالم داشته باشند.
قناعتی گفت: رشد قهوه منزل در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد که نظارت جدی بر روی قهوه منزل ها وجود ندارد.
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | جلوگیری | شورای اسلامی | اخبار شورای شهر | قهوه خانه | نظارت | اتحادیه | نیروی انتظامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog